Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí thị trường bảo hiểm tính đến hết tháng 7/2022 ước đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.484 tỷ đồng, tăng 13,6%; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 98.467 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu phí thị trường bảo hiểm tính đến hết tháng 7/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!